• شرکت تیام گستر

    شرکت تیام گستر

    16 سال تجربه و رزومه کاری موفق *

🏣 طراحی مشاوره و اجرای نما و دکوراسیون داخلی

✅ طراحی نما

نمای کامپوزیت

 اجرای نمای سنگ

 اجرای نمای سرامیک

 اجرای نمای چوب

 اجراینمای شیشه

✅ اجرای نمای ساختمان

✅ اجرای نمای کامپوزیت

✅ فروش سنگ ساختمانی

✅ فروش ورق کامپوزیت

☑️ بیش از 16 سال رزومه کاری موفق

☎️ تلفن تماس : 1 - 02177948420

☎️ 09187410881